• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 •  część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 •  dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Matczak-Gaj-Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 244 25 53

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Anna Matczak-Gaj-Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
 • Adres: Parkowa 2, 62-571 Żychlin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 63 244 25 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkól Ekonomiczno -Usługowych w Żychlinie są częściowo przystosowane  dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek pałacu- główna siedziba szkoły, internatu, stołówki  są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak wind, podjazdów). W razie potrzeby, pracownicy szkoły (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna) są zobowiązani przyjąć interesanta   w budynku przystosowanym do potrzeb osób z taką niepełnosprawnością  lub istnieje możliwość zejścia pracownika do interesanta, załatwienia spraw w sposób dla niego dogodny.
Budynki : pawilonów oświatowych B i C  oraz kompleksu sportowo-dydaktycznego, centrum gastronomicznego, zaplecza boiska ORLIK są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ,
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku kompleksu sportowo-dydaktycznego, internatu, centrum gastronomicznego, stołówki, zaplecza boiska ORLIK.
W bibliotece szkolnej mieszczącej się w pałacu  na parterze, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.
Przed budynkami przy ul. Jodłowej  wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przy budynku Pałacu jedno miejsce parkingowe
Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n