• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

REGULAMIN Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina

 1. Cele konkursu:
 2. Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
 3. Rozbudzenie zainteresowań kulturą wysoką.
 4. Propagowanie idei twórczego współzawodnictwa.
 5. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 6. Organizacja konkursu:
 7. Organizatorem konkursu jest Biblioteka ZSEU w Żychlinie.
 8. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością życiorysu Fryderyka Chopina i jego dorobku artystycznego.
 9. Turniej (test wyboru: pytania otwarte i zamknięte) odbędzie się 24 marca 2022 r. w Sali Chopinowskiej. Czas trwania konkursu: 45 minut (10.40- 11.25).
 • Literatura dla uczestników konkursu:

a/ M. Ulatowska, „Fryderyk Chopin- życie i twórczość”

b/ http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/

c/http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/568

d/ https://tifc.chopin.pl/zychlin/

e/ http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/583

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze.

Zgłoszenie do turnieju należy złożyć w bibliotece szkolnej do 11 marca 2022 r.

 

 

 

 

Regulamin konkursu  historyczno-humanistycznego 

„Dzieje demokracji parlamentarnej w Polsce w okresie 1918- 2000”.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych od siebie form: pierwsza z nich- test sprawdzający wiedzę, a druga- praca twórcza. Uczestnik może wybrać jedną z nich, a jeśli ma życzenie  może wziąć udział w obydwóch.

Cele  konkursu:

 • Uczczenie pamięci bohaterów walczących o demokrację i prawa obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zainteresowanie uczniów dziejami parlamentaryzmu w trudnym okresie od niepodległości do czasów współczesnych

I. Konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności - test

Zasady 

Konkurs przebiega w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności, 

Literatura

 1. Podręcznik  historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Robert Śniegocki, Podręcznik historii kl. III liceum ogólnokształcące i technikum.
 3. Materiały opracowane, kserokopie tematyczne dostępne w  bibliotece szkolnej. 
 4. W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku.

 

Termin  zgłoszenia: do 05. 03. 2022 r.

Termin konkursu:  14 marca 2022 r. godz. 08.50- 9.35 kompleks sportowo-dydaktyczny,       

                                  sala C.

II. Konkurs na pracę twórczą

Zasady 

Uczniowie przesyłają prace [platforma Teams] lub składają je w bibliotece szkolnej. Prace zawierają opis działalności wybranej  postaci związanej z polskim sejmem i senatem w czasach od 1918 do 2000 lub charakterystykę działalności sejmu z podanego przedziału czasowego: lata 1919 – 1926, 1947- 1989, 1989 – 2000. Uczestnik wybiera tylko jeden przedział czasowy. Powyższą tematykę opracowuje w jednej z niżej podanych form:

 • prezentacja multimedialna
 • plakat
 • wypracowanie

Każda praca powinna zawierać metryczkę:

Imię i nazwisko ucznia, klasa.

Ostateczny termin nadsyłania/przekazania  prac konkursowych  10 marca 2022.    

 

                                                     

Organizatorzy

 Krystyna Gajewska

Urszula Jędrzejewska – Kamińska

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n