• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

 

Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec  2023 r.           

 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina  w Żychlinie

Lp

 

Nazwa zawodu

Kwalifikacja

Termin egzaminu

Ilość zdjących

Nazwisko i imię zdającego

Forma

egzaminu

1.

Technik agrobiznesu

ROL.05

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

01.06.

2023

Godz. 9:00

10

1.Czupryński Szymon

2 Kącka Katarzyna

3 Gołdyn Damian 

4 Gołdyn Aleksander

5 Grzemska Justyna 

6 Kordylewska Patrycja

 7 Kordylewski Waldemar

8. Królikowska Agnieszka

9. Markiewicz Kamila

10. Markiewicz Arkadiusz

Praktyczna

120 min.

Sale 7 i 9 *

2.

Technik spedytor

SPL.05 Organizacja  transportu oraz  obsługa klientów i kontrahentów transportu

01.06.

2023

Godz. 9:00

4

1.Cegielska Nikola

2.Kazimierowska Daria

3. Przepióra Monika

4.Stołowska Oliwia

Praktyczna

120 min.

Sale 7 i 9 *

3.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

 

 

 

 

01.06.

2023

Godz. 9:00

11

1.Bącler Jakub

2.Czubińska Maciej

3.Garczyńska Martyna

4.Hofman Bartosz

5. Filipiak Hubert

6.Kowalska Zuzanna

7.Kałużna Wiktoria

8.Lewandowska Julita

9. Maciejewska Marcelina

10. Ładecki Wiktor

11. Szmajdka Kornelia

12. Zioła Agata

 

Praktyczna

150 min.

Sale 7 i 9 *

4.

Technik hotelarstwa

HGT.06

01.06.

2023

Godz. 13:00

1

 1.Michalak Malwina

Praktyczna

150 min.

Sale 7 i 9 *

5.

Technik leśnik

LES. 02

01.06.

2023

Godz. 13:00

1

1.Korzeniewski Adam

Praktyczna

120 min.

Sale 7 i 9 *

4.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

02.06.

2023

Godz. 9

10

1.Antas Gabriela

 2 Dobiszewska Julia

 3 Filipiak Oliwier

 4 Górska Wiwana

 5 Horzewska Sylwia

 6 Juszczak Oliwia

 7. Jezierska Julia

 8 Mitulska Marta

 9 Muszyńska Maja 

10 Orczyk Monika

 

Pisemna

60 min.

Sala 102

5.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

02.06.

2023

Godz. 9:30

10

1.Przybysławski Adam

 2 Ruminkiewicz Dominik

 3. Siwczyńska Wiktoria

 4 Szenknecht Izabella

 5 Szlugaj Oliwia

 6 Szmyt Julia

 7 Szprync Kacper

 8 Szulc Wiktoria

 9 Tomczak Weronika

 10 Zawodni Patryk

 

Pisemna

60 min.

Sala 103

6.

Technik reklamy

PGF.07

Wykonywanie przekazu reklamowego.

 

02.06.

2023

Godz. 11:30

9

1.Balcerzak Martyna

 2 Barylski Szymon

 3 Hofman Szymon

 4 Jąkalska Anna

 5 Jena Michał

 6 Juszczak Klaudia

 7 Kobojek Sandra

 8 Kustosik Karolina

 9 Marciniak Natalia 

Pisemna

60 min.

Sala 102

7.

Technik reklamy

PGF.07

Wykonywanie przekazu reklamowego.

 

02.06.

2023

Godz.

12:00

9

1.Marciniak Wiktoria

 2 Mikołajczyk Kamila

 3 Napierała Wiktoria 

4 Okupski Paweł

 5 Radecki Seweryn

 6 Raszewski Patryk

7 Sieczka Gabriela

8 Sztuba Weronika

9 Trepka Zuzanna

10.Żabierek Eryk

 

Pisemna

60 min.

Sala 103

8.

Technik rachunkowości

EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki  finansowej jednostek organizacyjnych

 

03.06.

2023

Godz. 9:30

1

1.Małas Agnieszka

 

Pisemna

60 min.

Sala 102

9.

Technik agrobiznesu

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

03.06.

2023

Godz. 10:00

10

1.Andrzejewska Agata

 2. Andrzejewski Paweł 

 3 Andrzejewski Tomasz 

 4 Antczak Szymon

 5 Baranek Arkadiusz

 6 Baranek Magdalena

7 Bojarski Arkadiusz

 8 Budziński Patryk

 9 Dominiak Patrycja

10. Gradecki Emil

 

Pisemna

60 min.

Sala 103

10.

Technik agrobiznesu

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

03.06.

2023

Godz. 11:30

10

1.Janiak Patryk

2. Kałużny Karol

3. Karnafel Monika

4. Karnafel Anna

5. Kaźmierski Kacper

6. Kochalski Kamil

7. Kordylewska – Ulińska Hanna

8. Kowalski Krzysztof

9. Koziarska Michalina                   10. Król Arkadiusz

Pisemna

60 min.

Sala 103

11.

Technik agrobiznesu

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

03.06.

2023

Godz. 12:00

10

1.Krysińska - Kałużna Magdalena

2 Kurzawa  Paweł

3 Łasowski Andrzej

 4 Leczyk Marek

5 Lewandowska Klaudia

 6 Malicki Borys

7 Malinowski Tomasz

8 Osuchowski Mateusz

9. Owczarek Aleksandra

10. Piotrowski Krystian

Pisemna

60 min.

Sala 102

12.

Technik agrobiznesu

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

03.06.

2023

Godz.

13:30

9

1.Przybysławska Joanna

2. Ptak Zuzanna

3. Rusin Magdalena

4. Rybicki Dominik

5. Rzeźnicka Anna

6. Szymczak Dominika

7. Uliński Adam

8. Urycka Paulina

9. Urycki Mariusz

 

Pisemna

60 min.

Sala 103

13.

Technik agrobiznesu

ROL.05

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

03.06.

2022

Godz. 14:00

10

1.Czupryński Szymon

2 Kącka Katarzyna

3 Gołdyn Damian 

4 Gołdyn Aleksander

5 Grzemska Justyna 

6 Kordylewska Patrycja

 7 Kordylewski Waldemar

8. Królikowska Agnieszka

9. Markiewicz Kamila

10. Markiewicz Arkadiusz

Pisemna

60 min.

Sala 102

14.

Pracownik pomocniczy gastronomii

HGT.04 

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

 

05.06. 2023

Godz.

9:00

 

2

1.Gwizd Jakub

2. Semla Gabriela

Pisemna

60 min.

Sala 103

15.

Technik agrobiznesu

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

05.06.

2023

Godz.

9:30

7

1.Lutkowski Wojciech

2.Michalak Bartosz

3.Roszak Wiktor

4.Stanisławska Julita

5.Szmidt Wojciech

6.Szymczak Bartosz

7.Zakan Wojciech

Pisemna

60 min.

Sala 102

16.

Technik leśnik

LES.02 Użytkowanie zasobów leśnych

 

05.06.

2023

Godz.

11:30

2

1.Michalska Marta

2.Suszyński Michał

Pisemna

60 min.

Sala 103

17.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

HGT.12

05.06.

2023

Godz.

12:00

 

1

1.Bącler Jakub

Pisemna

60 min.

Sala 102

18.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

03.06.

2023

godz. 8

 

03.06. godz. 12

 

 

03.06.

2023

godz. 16

 

3

 

 

 

 3

 

 

 

 3

1.Antas Gabriela

 2 Dobiszewska Julia

 3 Filipiak Oliwier

 

 1. Górska Wiwana

 2. Horzewska Sylwia

 3. Juszczak Oliwia

 

 1. Jezierska Julia

 2. Mitulska Marta

 3. Muszyńska Maja 

Praktyczna

120 min

19.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

04.06.

2023

godz. 8

 

04.06.

2023

godz. 12

 

04.06.

2023

godz. 16

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 3

1. Orczyk Monika

 2.Przybysławski Adam

 3. Ruminkiewicz Dominik

 

 1. Siwczyńska Wiktoria

 2. Szenknecht Izabella

 3. Szlugaj Oliwia

 

 

 1. Szmyt Julia

 2. Szprync Kacper

 3. Szulc Wiktoria

Praktyczna

120 min.

20.

Technik żywienia i usług gastronomicz -nych

 

 

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.

2023

godz. 8

 

05.06.

2023

godz. 12

3

 

 

 

 

 

3

 

 

1.Grobelska Sabina

 2 Tomczak Weronika

 3 Zawodni Patryk

 

1.Adamek Oskar

 2. Celmer Kamil

 3 Dębowski Gracjan

Praktyczna

120 min.

21.

Technik reklamy

PGF.07

Wykonywanie przekazu reklamowego.

 

13.06

2022 r.

godz. 8:00

 

 

 

 

 

 

9

1.Balcerzak Martyna

 2 Barylski Szymon

 3 Hofman Szymon

 4 Jąkalska Anna

 5 Jena Michał

 6 Juszczak Klaudia

 7 Kobojek Sandra

 8 Kustosik Karolina

 9 Marciniak Natalia 

Praktyczna

180 min

Sala D

22.

Technik reklamy

PGF.07

Wykonywanie przekazu reklamowego.

 

13.06

2023 r.

godz. 12:30

 

 

 

 

 

 

10

1.Marciniak Wiktoria

 2 Mikołajczyk Kamila

 3 Napierała Wiktoria 

4 Okupski Paweł

 5 Radecki Seweryn

 6 Raszewski Patryk

7 Sieczka Gabriela

8 Sztuba Weronika

9 Trepka Zuzanna

10.Żabierek Eryk

Praktyczna

180 min

Sala D

23

Technik rachunkowości

EKA.05

Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki  finansowej jednostek organizacyjnych.

16.06

2023 r.

godz. 12:30

 

1

1  Małas Agnieszka

Praktyczna

180 min

Sala 104

24

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

 06.06.

2023 

godz: 08:00

 

       3

 1. Urycka Paulina

2. Urycki Mariusz

3. Zakan Wojciech

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

25

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

06.06.

2023 

godz: 12:30

 

          3

1 Rzeźnicka Anna

2 Stanisławska Julita

3 Szmidt Wojciech  Krzysztof

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

 (Kościelec)

26

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

06.06.

2023 

godz: 17:00

 

          3

1 Szymczak Dominika

2 Szymczak Bartosz

3 Uliński Adam

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

27

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

14.06.

2023 

godz: 12:30

 

          3

1 Andrzejewska Agata

2 Andrzejewski Tomasz Wacław

3 Andrzejewski Paweł Władysław

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

28

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

14.06.

2023 

godz: 17:00

 

          3

1 Antczak Szymon Bartosz

2 Baranek Arkadiusz

3 Baranek Magdalena

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

 (Kościelec)

29

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

15.06.

2023 

godz: 8::00

 

          3

1 Bojarski Arkadiusz

2 Dominiak Patrycja Nikola

3 Gradecki Emil

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

30

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

15.06.

2023 

godz: 12:30

 

          3

1 Janiak Patryk

2 Kałużny Karol

3 Karnafel Anna

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

31

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

15.06.

2023 

godz: 17:00

 

          3

1 Karnafel Monika

2 Kaźmierski Kacper Jakub

3 Kochalski Kamil Iwo

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

32

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

16.06.

2023 

godz: 8:00

          3

1 Kordylewska - Ulińska Hanna

2 Kowalski Krzysztof

3 Koziarska Michalina Maria

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

33

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

16.06.

2023 

godz: 12:30

 

          3

1 Król Arkadiusz

2 Krysińska - Kałużna Magdalena Teresa

3 Kurzawa Paweł Jacek

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

34

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

16.06.

2023 

godz: 17:00

          3

1 Łasowski Andrzej Jerzy

2 Leczyk Marek Marian

3 Lewandowska Klaudia

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

35

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

17.06.

2023 

godz: 8:00

          3

1 Lutkowski Wojciech

2 Malicki Borys

3 Malinowski Tomasz

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

36

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

17.06.

2023 

godz: 12:30

          3

1 Michalak Bartosz

2 Osuchowski Mateusz Michał

3 Owczarek Aleksandra Oliwia

 

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

37

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

16.06.

2023 

godz: 17:00

 

          3

1 Piotrowski Krystian

2 Przybysławska Joanna Michalina

3 Ptak Zuzanna

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

 

38

Technik agrobiznesu

331402

    ROL.04   Prowadzenie produkcji rolniczej  

18.06.

2023 

godz: 8:00

          3

1 Roszak Wiktor

2 Rusin Magdalena

3 Rybicki Dominik

Praktyczna

180 min.

Wiata przy Internacie

(Kościelec)

 

 

Słuchacze ROL.04! Egzamin praktyczny odbywa się w ZSRCKU Kościelec ul.Kościelna 2 

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własny strój roboczy.

UWAGA! Na egzamin zgłaszamy się 45 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.

 Opłata za egzamin z kwalifikacji ROL.04(kliknij tutaj)

 

* - Egzaminy w dniu 1 czerwca odbędą się w salach 7 i 9 w pawilonie położonym na wschód od pałacu  

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n